CERTIFICATEN

MPS-GAP:

Het certificatieschema van MPS-GAP is gebaseerd op en officieel gebenchmarkt met het bekende GLOBAL G.A.P. certificaat van supermarktorganisaties in Europa. Hierin zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: veiligheid, duurzaamheid en traceerbaarheid. Om het MPS-GAP certificaat te mogen voeren, wordt iedere dag bijgehouden hoeveel gewasbeschermingsmiddelen er worden gebruikt, wanneer de apparatuur een onderhoudsbeurt heeft gehad en op welke manier het bedrijf met de teelt om gaat.

MPS-SQ:

Het MPS-SQ certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens en de gedragscodes van vertegenwoordigende lokale organisaties. Ook de afspraken van de International Labour Organisation (ILO) zijn hierin opgenomen. In de praktijk betekent dit dat een bedrijf inzichtelijk heeft welke medewerkers een geldige spuitlicentie hebben of zijn opgeleid tot BHV’er. Binnen het bedrijf wordt een actuele voorraadlijst bijgehouden van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, die gecontroleerd worden tijdens een audit op het bedrijf.